MPWiadomość o śmierci byłego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem, Mariana Pudy dotarła do nas w środowy ranek, 7 sierpnia. Któż mógłby się spodziewać śmierci Dyrektora Pudy? Człowieka – żywiołu. Człowieka o niespożytej energii, życiowego fightera, urodzonego optymisty. Bo przecież z jego imieniem łączyła się, jak prawie z każdym nauczycielem wychowania fizycznego, typowa dla tej specjalności, tężyzna fizyczna, ruchliwość i waleczność. I nagle Marian Pudo odchodzi od nas... Łącząc się w żałobie z rodziną, poczuwamy się do obowiązku, aby przypomnieć sylwetkę i drogę życiową Pana Dyrektora Mariana Pudy. Niechaj będzie to wyraz naszej pamięci, hołdu i szacunku dla Jego Osoby.

Marian Pudo, syn Lucjana i Bronisławy, urodził się w Raciborzu 6 stycznia 1948 roku. Tam ukończył pierwsze etapy edukacji – szkołę podstawową, średnią. Tam także rozpoczął pracę zarobkową - początkowo w przedsiębiorstwie „Ruch”, a potem w Polskim Przedsiębiorstwie Samochodowym - PKS. Łączył pracę z nauką w Studium Nauczycielskim, które ukończył w 1968 roku z wynikiem bardzo dobrym.

Pierwszą pracę w charakterze nauczyciela podjął w Szkole Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach (1968). Za porozumieniem stron przeszedł do pracy w Technikum Hutniczym w Zawadzkiem. Tak oto w dniu 1 września 1972 roku rozpoczęła się jego 47-letnia przygoda z naszym miastem. Pracując w Zdzieszowicach, uczył się w Wyższym Studium Zawodowym przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył je, przebywając już w Zawadzkiem (1972). Następnie kontynuował studia na AWF-ie w Poznaniu, które z najwyższymi notami ukończył w grudniu 1973 roku, uzyskując stopień magistra wychowania fizycznego. Już w trakcie pracy zawodowej uzyskał stopień trenera piłki nożnej II klasy państwowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1978). Podobne stopnie zawodowe uzyskał we Wrocławiu (specjalizacja - trener koszykówki) i w Poznaniu (piłka ręczna). W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu ukończył kurs kierowania szkołą, a w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji studiował zarządzania oświatą.

 

Jako nauczyciel wyróżniał się niezwykłą aktywnością. Był wychowawcą wielu talentów piłkarskich oraz trenerem zwycięskich drużyn szkolnych w piłce nożnej, koszykowej i ręcznej. Cieszył się ogromnym szacunkiem i popularnością wśród swoich uczniów. Niezwykła aktywność zawodowa i społeczna Marian Pudy zwróciła uwagę na niego gremiów kierowniczych oświaty w macierzystej szkole, w kuratorium oraz w Ministerstwie Oświaty i Wychowania. Marian Pudo mógł dzięki temu cieszyć się licznymi nagrodami dyrektorów szkoły, w której pracował, Opolskiego Kuratora (1989) oraz samego Ministra Oświaty i Wychowania (1975). Za nagrodami materialnymi szły też i wyróżnienia honorowe w postaci medali, tytułów i dyplomów.

Uzyskane w pracy rezultaty i pozycja zawodowa skłoniły Radę Pedagogiczną ówczesnego Zespołu Szkół Hutniczo-Mechanicznych, aby rekomendować Mariana Pudę na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w roku 1990. Marian Pudo łączył pełnienie tej funkcji z pracą nauczycielską przez siedem lat (1990-1997). Karierę zawodową zwieńczył stając na czele swojej szkoły. Był przez dziesięć lat dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem (1997-2007). Za swoje osiągnięcia na tym stanowisku otrzymał nagrodę Starosty Strzeleckiego. W roku 2007 dyrektor Marian Pudo przeszedł na zasłużoną emeryturę. Przez kilka lat pracował jeszcze w Zawadzkiem i w Strzelcach Opolskich w charakterze nauczyciela-emeryta (do 2011 roku), ale powoli żegnał się już z zawodem nauczycielskim.

Dyrektor Pudo nie koncentrował się tylko na pracy zawodowej. Przez wiele lat trenował drużyny piłkarskie HKS-u Zawadzkie. Prowadził kursy trenerskie w Opolu. Był ratownikiem WOPR w Lublińcu. Sam aktywnie uprawiał sport, grając w siatkówkę czy piłkę nożną halową.

Aktywnie włączył się w pracę odrodzonego po roku 1989 samorządu terytorialnego – przez dwie kadencje był radnym Rady Miasta i Gminy Zawadzkie (1998-2006). W radzie kierował Komisją Oświaty oraz Komisją Rewizyjną.

W uznaniu zasług na niwie społecznej Dyrektora Mariana Pudę uhonorowano licznymi odznakami i tytułami: tytułem „Zasłużonego Opolszczyźnie”, Srebrną Odznaką „Zasłużonego dla Piłki Nożnej”, Złotą Odznaką Komitetu Kultury Fizycznej, Srebrną Odznaką Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Opolu i wiele innych.

Prywatnie Marian Pudo był niezwykle sympatyczną postacią. Był zaprzyjaźniony niemal z wszystkimi – bo był bezpośredni w kontaktach. Nie obrażał się, nie chował urazy i gniewu. Nie znaczy to, że go mniejsze lub większe niesprawiedliwości losu nie bolały. I dawał temu czasami wyraz, ale Dyrektor Pudo umiał się ponad to wszystko wznosić – pogodny, skłonny do żartów, ofiarny, entuzjasta życia. Kochał swoją działkę – mieszkańcy Nowego Osiedla pamiętają pewnie jego poranne wędrówki przez tory kolejowe do tej Jego oazy spokoju.

Charakterystyczna poza i postać dyrektora, z oryginalną fryzurą i bródką na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy mieli przyjemność spotkać Dyrektora Mariana Pudę na swoich życiowych ścieżkach. Cześć Jego pamięci. Póki żyjemy, nie zapomnimy Ciebie Dyrektorze.

Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony