foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

Ruszyło kształcenie na odległość. Każdy z nauczycieli przekazał już materiały i zadania do realizacji. W tym trudnym czasie musimy się wspierać i pamiętać o zasadach własnego bezpieczeństwa. Prosimy ponownie uczniów o pozostanie w domach. Lecz ten czas niech będzie wypełniony nadzieją, współpracą i nauką młodych ludzi. Każdy z nas ma do wypełnienia swoje zadania. My nauczyciele liczymy na współpracę i pragniemy wspólnie dokończyć ten rok szkolny. Szczególnie prosimy maturzystów o zachowanie spokoju. Matury się odbędą  - jak nie w terminie majowym, to na pewno w najbliższym czasie. To samo dotyczy egzaminów zawodowych. Prosimy śledzić oficjalne komunikaty ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cała nasza społeczność szkolna musi obecnie zmobilizować siły.

Prosimy uczniów, którzy mają problem z komunikacją ze swoimi nauczycielami o kontakt z sekretariatem szkoły. Informacje są przekazywane przez e-dziennik i pocztę elektroniczną. Pracujemy nad innymi rozwiązaniami na wypadek przedłużenia obecnej sytuacji. Liczymy, że macie dostęp do sieci Internet, a Wasze prace będą do nas docierały, tak jak już to się dzieje w wielu przypadkach.

Drodzy Rodzice! Prosimy i zachęcamy do mobilizowania się nawzajem. Czas spędzony razem dziećmi jest zawsze wyjątkowy. Również musimy wspólnie wypracować nowy model życia. Wszystko na naszych oczach się zmienia. Niech ten okres przerwy w chodzeniu do szkoły naszych uczniów będzie dobrze wykorzystany - w zdrowiu i wzajemnym zrozumieniu naszych obowiązków i potrzeb.

Bardzo dziękujemy pracodawcom za zrozumienie obecnej sytuacji. Przekazujemy informację:
„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Rada Pedagogiczna

ZSP w Zawadzkiem

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony