Zarządzenie Dyrektora

z dnia 16.04.2021

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

w Zawadzkiem

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zmianami) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087) z późniejszymi zmianami).

zarządzam, co następuje:

  • § 1.
  1. Wprowadza się system pracy zdalnej na czas oznaczony w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem w Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I i w Technikum w Zawadzkiem z wyłączeniem niektórych zajęć praktycznych (wyznaczonych w planie lekcji dla klasy 3 Technikum) w okresie od 19.04.2021 do dnia 25.04.2021 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów ZSP w Zawadzkiem
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania ZSP w Zawadzkiem są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zmianami).
  • § 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.zspzawadzkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

  • § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

ZSP w Zawadzkiem

Zdzisław Żuchowski

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony