foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

Zarządzenie Dyrektora

z dnia 17.12.2021

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

w Zawadzkiem

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie  § 2. 1.  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 grudnia 2021r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 14 grudnia 2021 roku

zarządzam, co następuje:

  • § 1.
  1. Wprowadza się system pracy zdalnej na czas oznaczony w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem w Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I i w Technikum w Zawadzkiem w okresie od 20.12.2021 do dnia 9.01.2022 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów ZSP w Zawadzkiem
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zajęcia są realizowane w ZSP w Zawadzkiem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • § 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.zspzawadzkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

  • § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

ZSP w Zawadzkiem

Zdzisław Żuchowski

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony