Po wskazaniu numeru balonika
ukaże się mapka wskazująca jego miejsce lądowania.Poniżej kilka informacji o baloniku, jego znalazcy oraz trasie jaką pokonał.