foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

(4-letnie)

 

1a - klasa humanistyczno-społeczna

Rozszerzone przedmioty to język polski, j. angielski oraz geografia. Języki obce to język angielski i język niemiecki

 

          Profil humanistyczny z językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie i geografią  jako przedmiotami wiodącymi  jest skutecznym przygotowaniem do podjęcia dalszego kształcenia na uniwersytetach  lub innych uczelniach w zakresie nauk społecznych, administracji. Szeroki wachlarz specjalizacji obejmuje również dziennikarstwo, socjologię, kulturoznawstwo i wszystkie filologie.

         Uczniowie tego profilu są bardzo aktywni biorąc udział w projektach, konkursach i wydarzeniach społeczno-kulturalnych. W ostatnich latach we współpracy z warszawskim Ośrodkiem Karta zgłębiali historię lokalną. Uczestniczyli w wyjazdach na studyjne spotkania do Warszawy. Uczestnicząc w projektach wzbogacili naszą wiedzę o lokalne a zapomniane miejsca i osobowości. Skutecznie od lat są laureatami konkursu Historia Bliska. Współpracujemy również z Fundacją Moczarskich co zwiększa świadomość historyczną młodych ludzi. Od lat w szkole działa Izba Regionalna. Jest to muzeum tradycji naszego regionu, gdzie eksponaty są przekazywane przez rodziców naszych uczniów.

         Zadaniem realizowanym od prawie 60 lat jest gazeta uczniowska „My o Nas”. To periodyk dokumentujący życie szkoły. Absolwenci – dawni redaktorzy gazety obecnie pracują w wielu wydawnictwa, telewizji czy portalach internetowych.

Wszyscy uczniowie szkoły mogą aktywnie działać w samorządzie uczniowskim, wolontariacie. Klub uczniowski ACTIVA oraz realizowany projekt Starsi i Młodsi Razem w Zabawie i Nauce to doskonałe przykłady wieloletnich działań szkoły na rzecz społeczności lokalnej.

 

1b – klasa biologiczno - chemiczna

Rozszerzone przedmioty to biologia, chemia oraz j.angielski. Języki obce to język angielski i język niemiecki

 

       Profil z biologią, chemią i matematyką jako przedmiotami wiodącymi jest skutecznym przygotowaniem do kształcenia na kierunkach- medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, leśnictwo, fizjoterapia, biotechnologia, oraz inne kierunki oferowane przez uniwersytety przyrodnicze i akademie wychowania fizycznego.

        Wybierający profil biologiczno-chemiczny absolwenci otrzymują możliwość zdobycia solidnej wiedzy z zakresu biologii, chemii i matematyki. Ponadto nabędą kompetencje rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia własnego i innych, rozwijania umiejętności podejmowania działań profilaktycznych. Dodatkowym atutem będzie zdobycie certyfikatu z zakresu ratownictwa przedmedycznego.

         Wiedza i kształcone umiejętności są w praktyce wykorzystywane w konkursach, olimpiadach i projektach. Sukcesy uczniów są widoczne na przykład w Konkursie Promocji Zdrowego Stylu Życia, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Małej Olimpiadzie Matematycznej i Olimpiadzie Lingwistycznej, Olimpiadzie Ekologicznej.

Nauczyciele poszerzając wiedzę uczniów w zakresie praktycznym prowadzą wycieczki, warsztaty terenowe jak również odwiedzają laboratoria medyczne i uniwersyteckie.

 

 

Technikum w Zawadzkiem
(5-letnie)

 

1Ti – technik informatyk - symbol cyfrowy zawodu 351203

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

        Ukończenie technikum informatycznego o tej specjalności daje duże możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie już po ukończeniu szkoły średniej oraz możliwość kontynuowania nauki głównie na kierunkach ścisłych (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka).
W ramach profilu prowadzone są zajęcia m.in. ze sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane są głównie zagadnienia dotyczące budowy, konfiguracji i naprawy komputera, zakładania sieci komputerowych, konfiguracji urządzeń sieciowych, zakładania i zarządzania bazami danych oraz programowania w różnych językach (JavaScript, PHP, C++, SQL).
           Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i praktykę, uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki uzyskuje kolejne kwalifikacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu technika informatyka.1Tp – technik programista - symbol cyfrowy zawodu 351406

Kwalifikacje:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

         Jest to nowy zawód w ofercie szkół średnich. Podobnie jak w przypadku zawodu technik informatyk ukończenie tej specjalności daje duże możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie już po ukończeniu szkoły średniej oraz możliwość kontynuowania nauki głównie na kierunkach ścisłych (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, mechatronika).
W ramach profilu prowadzone są zajęcia m.in. systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane są głównie zagadnienia dotyczące tworzenia i administrowania stronami internetowymi, zakładania i zarządzania bazami danych oraz programowania w różnych językach (JavaScript, PHP, C++, SQL). Obok projektowania i programowania uczniowie zajmują się testowaniem aplikacji co jest głównym elementem drugiej zdawanej w szkole kwalifikacji.
          Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i praktykę uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki uzyskuje kolejne kwalifikacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu technika programisty.
We wszystkich kierunkach proponowane rozszerzenia to matematyka
i język angielski. Drugi język obcy to język niemiecki.

 

       Uczniowie technikum przez kolejne dwa lata mogą brać udział w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy” jak również w projekcie „Zawodowi zawodowcy”. Oba projekty oferują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne a przede wszystkim płatne staże i praktyki zawodowe. Uczestnictwo wiąże się również certyfikowanymi kursami nadającymi uprawnienia.

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia
(3-letnia)

Szkoła prowadzi rekrutację do klasy wielozawodowej,
gdzie praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy.

 

          W szkole branżowej uczniowie kształcą się we wszystkich zawodach objętych KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO dla szkół tego typu. Najpopularniejsze w naszej szkole zawody to: stolarz, mechanik, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych.
          Nauka w szkole obejmuje przedmioty ogólne. Przedmioty zawodowe teoretyczne dla poszczególnych specjalności prowadzone są na kursach zawodowych, których koordynatorem jest Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w województwie opolskim lub innych ośrodkach w Polsce. Kurs zawodowy trwa 4 tygodnie w każdej klasie. Uczeń jest młodocianym pracownikiem, który pospisuje umowę o pracę z pracodawcą. Aby ukończyć szkołę musi podejść do egzaminu zawodowego nadającego kwalifikację lub tytuł czeladnika.
          Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, po podpisaniu umowy o naukę zawodu, w charakterze pracownika młodocianego. Zajęcia te trwają od 2 do 3 dni w tygodniu. W razie trudności ze znalezieniem praktyki szkoła oferuje pomoc w tym zakresie. Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły branżowej. Na jego podstawie mogą kontynuować naukę na poziomie technikum oraz zdają egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika w określonym zawodzie. Po jego zdobyciu mogą podjąć starania o uzyskanie tytułu mistrza.
Uczeń po zakończeniu edukacji szkolno-zawodowej jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju w zależności od upodobań własnych lub potrzeb rynku pracy.


Uczniowie Branżowej szkoły przez kolejne dwa lata mogą brać udział w projekcie „Zawodowi zawodowcy”. Są to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne a przede wszystkim płatne staże i praktyki zawodowe. Uczestnictwo wiąże się również z certyfikowanymi kursami nadającymi uprawnienia (np. na wózki widłowe)

 

 

 

Zapraszamy zatem do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem. Dla ułatwienia decyzji podajemy kilka przydatnych informacji o możliwościach nauki w poszczególnych typach szkół oraz perspektywach zawodowych po ukończeniu szkoły.

 

 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony