foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

Maa PanewPandemia trwa, nie pozwala nam jeszcze na normalną naukę w klasie i spotkania w grupie. Lekcje nadal odbywają się na platformie Teams. Ale indywidualnie możemy się przecież udać na spacer lub przejażdżkę rowerową. I takie zadanie otrzymali  niedawno uczniowie klasy 1Ap od swojej nauczycielki geografii. Zapytacie pewnie – „co ma wspólnego spacer, czy jazda na rowerze z geografią”? Otóż uczniowie klasy 1Ap realizują obecnie na lekcjach geografii  materiał związany z wpływem różnych procesów na zmiany powierzchni Ziemi. Na jednej z ostatnich lekcji zajmowaliśmy się działalnością rzeki. Celem „wyprawy” miało być sfotografowanie jakiejś formy terenu utworzonej przez Małą Panew lub Bziniczkę. A takich form można w dolinach tych rzek zauważyć wiele – są to np. meander, łacha meandrowa, łacha śródrzeczna, czy  wysoki brzeg erodowany przez rzekę. Z zadania uczniowie wywiązali się wspaniale przysyłając piękne zdjęcia. Dowiedli tym samym, że uważnie uczestniczyli w lekcji i są wnikliwymi obserwatorami otaczającego nas krajobrazu!!!

Zresztą zobaczcie sami (zdjęcia w galerii)

BG

PlakatCKEMENiGIS

1.    Informuję, że po 1 czerwca mogą być na nowo przydzielone sale na poszczególne egzaminy. Przypominam, że poszczególne egzaminy będą mogły odbyć się z pewnym przesunięciem czasowym (np. 8.45 lub 9.15). Proszę jednocześnie o pilne przekazanie informacji w zakresie indywidualnych przypadków określonych w instrukcji a dotyczących aspektów zdrowotnych lub dodatkowych wymagań wskazanych w instrukcjach.


2.    O wszystkich zmianach jak również dodatkowe instrukcje maturalne będą przekazane pocztą elektroniczną każdemu maturzyście.


3.    Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Pozostałe przybory we wszystkich przypadkach uczeń przynosi sam (kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, lupa). Słowniki i tablice zapewnia szkoła.

 

Czytaj więcej: Informacje dla maturzystów - o czym należy pamiętać podczas egzaminu

foto1foto2Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem otrzymał dwa laptopy oraz 12 twardych dysków do modernizacji szkolnych laptopów. Sprzęt zostanie w najbliższych dniach przekazany uczniom ułatwiając pracę zdalną.
Komputery zostały zakupione dzięki staraniom Powiatu Strzeleckiego z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt :Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest realizowany we wszystkich szkołach ponadpodstawowych naszego starostwa.
logoprojektu
 

W dniach 6 i 7 marca 2020 roku w budynku administracyjnym Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu odbyła się XXIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2020”, który zorganizowany został przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przy współpracy Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych - pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Wzięło w nim udział 65 osób dorosłych oraz 143 osoby w kategorii: dzieci i młodzież szkolna.
Uczestnicy konkursu dla dzieci i młodzieży zobowiązani byli do przyniesienia ze sobą własnoręcznie wykonanej kroszonki, pisanki, jajka trawionego kwasem lub oklejanki, narzędzia do wykonania prac oraz jajka przygotowanego do zdobienia.
W czasie trwania konkursu uczestnicy wykonali jedną pracę, dowolną tradycyjną techniką zdobniczą.

Czytaj więcej: Emilia Trzasko z 1 Ap w finale konkursu kroszonkarskiego

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony